156. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

18 Mar 2014
9442 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 156. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.03.2014. godine (srijeda) u 1300 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Zapisnik sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05.03.2014. godine;
 2. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Izvještaj o radu JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 5. Mišljenje o inicijativi zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupšine BiH Šepić Senada, u vezi utvrđivanja jednakih osnovica za porodiljsku naknadu na svim nivoima BiH, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za socijalni rad Žepče na ime pomoći za rješavanje stambene problematike i trajnog zbrinjavanja šestočlane porodice Zehre Šišić;
 8. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava pristiglih iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica;
 10. Program utroška sredstava, u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 Univerzitet u Zenici, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 11. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 12. Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za zaključenje Aneksa na Ugovor o održavanju aplikativnog softvera Integralnog informacionog sistema boačko-invalidske zaštite za područje Zeničko-dobojskog kantona sa preduzećem “PC MAGIC SOFT” Tuzla;
 14. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:

-          Informacija o oštećenju vozila na dan 07.02.2014. godine Službe za zajedničke poslove broj: 14-05-22-12/14 od 05.03.2014. godine;

-          Informacija o PIMIS aplikaciji – informativni sistem za upravljanje javnim investicijama;

 

Premijer

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma