Printaj ovu stranu

SAOPĆENJE SA 12. SJEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 16.07.2015. GODINE

20 Jul 2015
1481 puta

Na 12. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 16.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Nakon toga, Skupština je utvrdila slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora
  2. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak
  3. Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih
  4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
  6. Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona

Svi razmatrani akti na sjednici Skupštine su doneseni, a prihvaćena je i razmatrana inicijativa.

Na Prijedlog prvog razmatranog zakona nije bilo podnesenih amandmana i isti je donesen sa 25 glasova „za“, sa 2 glasa protiv i sa 5 uzdržanih glasova, nakon pojedinačnog izjašnjavanja poslanika, koje je izvršeno na zahtjev Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost-Fahrudin Radončić.

Na Prijedlog drugog razmatranog zakona 1 amandman je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koji je Vlada prihvatila i isti je postao sastavni dio Prijedloga navedenog Zakona dok je i Vlada Kantona, kao predlagač istog, podnijela 3 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga pomenutog Zakona, a isti je donesen sa 28 glasova „za“, bez glasa protiv i bez uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih 1 amandman je podnijela Komisija za mlade, 1 amandman je podnijela poslanica Meldina Ugarak, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga navedene Odluke, dok je Vlada Kantona, kao predlagač iste Odluke, podnijela 2 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga iste Odluke, a ista je donesena sa 23 glasa „za“, bez glasa protiv i sa 6 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, 4 amandmana je podnio poslanik Edhem Fejzić, koje Vlada nije prihvatila, a od kojih nije odustao imenovani poslanik, zbog čega se o svakom od njih pojedinačno, Skupština izjašnjavala i niti nijedan nije prihvatila. Pored toga, na Prijedlog iste Odluke 3 amandmana je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga pomenute Odluke, a ista je donesena sa 24 glasa „za“, bez glasova protiv i sa 5 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, nije bilo podnesenih amandmana i ista je donesena sa 25 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona je prihvaćena sa 28 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Povezani članci