Printaj ovu stranu

POTPISAN UGOVOR O SUFINSIRANJU PROJEKTA PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČENJU RANJIVIH ROMSKIH PORODICA

26 Maj 2016
1019 puta

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”.

Ugovor je potpisao u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekta, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović i Suzana Jašarević, direktorica za BiH Hilfswerk Austria International u ime organizacije Hilfswerk Austria International sa sjedištem u Beču, kao implementatora projekta..

Projekat predviđa podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u tri općine/grada u Zeničko-Dobojskom Kantonu: Zenica, Zavidovići i Kakanj. Putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti, obezbijediti će se poboljšanje uvjeta života za ukupno 32 socijalno najugroženije domicilne romske porodice. U sklopu projekta bit će izgrađena jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u gradu Zenica, jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u općini Zavidovići  i jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u općini Kakanj. Ukupna vrijednost projekta za Zeničko-dobojski kanton je 600.000,00 eura. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta. U sufinansiranju Projekta učestvuju i Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica sa 50.000 KM, Grad Zenica sa 40.000 KM, Općina  Kakanj sa 50.000 KM i Općina  Zavidovići  sa 40.000 KM, a ostatak su sredstva koja je  Hilfswerk Austria International dobio od EC za realizaciju  programa EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“

Korisnici projekta su romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona (grad Zenica, općina Zavidovići i općina Kakanj) koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Konačne kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika (KIK) u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavni

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Povezani članci