Printaj ovu stranu

PREDSJEDAVAJUĆI HUSKIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MISIJE OSCE U BIH

11 Mar 2020
254 puta

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić je zajedno sa sekretarom Skupštine Ibrahimom Avdagićem održao radni sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Sastanku su u ime Misije OSCE u BiH prisustvovali Daut Bajramović i Mladen Marijanac.

Razgovarano je o dosadašnjoj implementaciji dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“ i planovima za saradnju u domenu komunikacija Skupštine i dalje implementacije e-parlament informacionog sistema u Skupštini Kantona. Predsjedavajući je naglasio značaj i potrebu visokog nivoa transparentnosti rada Skupštine. Sistem e-Parlamenta će omogućiti uspostavljanje naprednijih funkcija u radu Skupštine, integralno pokrivati sve bitne radne procese počev od unosa dokumenata, kreiranja dnevnog reda sjednica, do sprovođenja procesa na samim sjednicama Skupština, te će prelazak na rad po sistemu e-parlamenta značajno biti unaprijeđena transparentnost i funkcionalnost u radu, ojačati će se disciplina i odgovornost kantonalnih zastupnika. Projekat je realiziran u kontekstu implementacije dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“ i podržan je od strane Misije OSCE u BiH.

Razgovaralo se i o ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskogm kantonu. Predsjedavajući Skupštine je podržao saradnju Misije OSCE u BiH u izradi Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu u čiju izradu je uključena i Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Tema razgovora je bila prevencija korupcije i borba protiv korupcije sa aspekta nadležnosti Skupštine. Razgovaralo se o izazovima, načinima i modalitetima u prevencije korupcije i borbe protiv korupcije. Zajednički je naglašeno postojanje potrebe za dosljednom primjenom seta antikoruptivnih zakona na svim nivoima vlasti, te su se sugovornici zajednički složili o značaju rada skupštinske komisije za borbu protiv korupcije kao sastavnog dijela sistemskog pristupa borbi protiv korupcije. Programom rada Skupštine za 2020. godinu je predviđeno i razmatranje Izvještaja o radu Komisije borbi protiv korupcije Skupštine ZDK sa ciljem informisanja Skupštine o stanju u oblasti borbe protiv korupcije.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povezani članci