VLADA USVOJILA STRATEGIJU RAZVOJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

06 Nov 2020
697 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj 83. sjednici usvojila Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

"Strategiju razvoja usvojili smo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji nam osigurava osnovu za definisanje javnih politika, primjenu integralnog pristupa razvoju teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju", izjavio je premijer po ovlaštenju g. Mirnes Bašić, ističući da razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene.

Nakon što Strategiju razvoja usvoji i Skupština Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije.

Vizija razvoja glasi:
„Zeničko-dobojski kanton – savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša, uz puno uvažavanje interesa javne uprave. Strateški ciljevi imaju prepoznatljiva sektorska težišta, te su istovremeno integralni i povezujući:

1.    Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva.
2.    Unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3.    Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Operativni koraci za ostvarenje vizije razvoja i strateških ciljeva razrađeni su kroz 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta. Strategija razvoja je u svim navedenim elementima usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i sa nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja, koju je Vlada donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te brojni socio-ekonomski partneri. U toku izrade Strategije razvoja provedena su dva ciklusa javnih konsultacija. Prvi ciklus je obuhvatio javne konsultacije o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize i proveden je u periodu maj-juni 2020. godine, dok se drugi ciklus javnih konsultacija odnosio na Nacrt Strategije razvoja i proveden je u septembru 2020. godine, te je time kreiran kvalitetan strateški okvir za budući razvoj Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma