Printaj ovu stranu

SAOPĆENJE SA 38. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

29 Sep 2021
486 puta

Danas, 29.09.2021. godine održana je 38. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano trinaest tačaka dnevnog reda. U okviru prve tri tačke dnevnog reda, Skupština je po skraćenom postupku razmatrala i donijela Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Potom je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, a zatim i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Skupština je Zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Utvrđeno mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim pomenutim aktima biti dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su potom razmatrali i zaključcima prihvatili slijedeće informacije:

  • Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
  • Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (odnosi se na 2020. godinu).
  • Informaciju o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je prihvatila i Inicijativu Općinskog vijeća Zavidovići za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, a do kraja sjednice, zastupnici su još razmatrali i zaključkom prihvatili Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, te su prihvatili i Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, kao i Informaciju o koncesijama na vodama za 2020. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povezani članci

Galerija slika