Novembar 2018

Nakon što je u nastavku 1. (konstituirajuće) sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesena Odluka o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg, u svečanom činu će biti upriličena primopredaja dužnosti između:

rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sedmog saziva:

 • Jasmin Duvnjak - predsjedavajući 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 • Draženka Subašić - zamjenica predsjedavajućeg 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 • Ivo Tadić – zamjenik predsjedavajućeg 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

i novoizabranog rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona osmog saziva.

 • Ismet Sarajlić - predsjedavajući 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 • Mladen Simić - zamjenik predsjedavajućeg 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 • Sanja Renić – zamjenica predsjedavajućeg 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Svečana primopredaja dužnosti će biti održana u kabinetu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u  ponedjeljak 03.12.2018. godine sa početkom u 10.00 sati.

Pozivamo medije da proprate ovaj događaj.

 


Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Press

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je više odluka o odobravanju poticaja poljoprivrednim proizvođačima u ovom kantonu.

Za devet privrednih subjekata koji se bave otkupom/preradom mlijeka odobrena su sredstva poticaja u iznosu od 213.446 KM. Ovu subjekti su u periodu od januara do septembra 2018. godine od kooperanata otkupili/preradili 10,6 miliona litara mlijeka.

Na ime podrške za držanje koka nosilja, odobrena su sredstva u iznosu od 70.356 KM za jedanaest farmera iz šest općina ZDK. Iznos podrške je 1,00 KM po jednoj koki nosilici, a prema propisanim kriterijima maksimalno do 20.000 KM po jednom proizvođaču.

Odobreno je 9.030 KM na ime poticaja za otkup ljekovitog bilja.

Za šest registrovanih udruženja pčelara odobreno je 7.278 KM na ime troškova provedene mjere kliničkog pregleda pčela na zaraznu bolest "Američka gnjiloća" u 2018. godini. Ova udruženja okupljaju 204 vlasnika pčelinjaka u ZDK.

Vlada je odobrila 4.400 KM za podršku razvoja udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja životinja, a pravo na poticaj ostvarilo je pet udruženja iz Tešnja, Maglaja, Visokog i Zenice.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana 29.11.2018. godine na nastavku zasjedanja konstituirajuće sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zastupniku Isak Rami je upriličeno uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini i davanje svečane izjave. Sjednica je potom nastavljena od druge tačke dnevnog reda u okviru koje su poslanici donijeli slijedeće odluke:

 • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabran Nusret Imamović, a za zamjenicu Maida Tanović.
 • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabrana Vlasta Kalas, a za zamjenika Vedran Kaser.
 • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabran Mladen Simić

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja. Na sjednici su formirani i Klubovi političkih stranaka, tako da će u daljem radu Skupštine egzistirati 7 klubova političkih stranaka tj. klubova poslanika i to:

 • Klub poslanika SDA –Stranke demokratske akcije
 • Klub poslanika SDP-a BiH
 • Klub poslanika Nezavisni blok, Snaga centra, HSBiH i Prva Stranka
 • Klub poslanika SBB - Fahrudin Radončić
 • Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP dr. AS BIH, HDU BIH, HSS SR
 • Klub poslanika Demokratske fronte i
 • Klub poslanika A-SDA za evropsku BIH.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Ismeta Sarajlića, tako da su njegovi  zamjenici Sanja Renić i Mladen Simić.

Nakon ovoga Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je novoizabranom rukovodstvu Skupštine čestitao i poželio uspješan rad, te u svečanom činu predsjedavajućem Ismetu Sarajliću predao zastave Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je donijela i Odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine. Sjednica je potom prekinuta, jer nisu stvorene potrebne pretpostavke za prelazak na posljednju – 6. tačku dnevnog reda „Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH“ jer Centralna izborna komisija BiH još nije donijela Odluku o raspodjeli mandata iz kantonalnih skupština u Dom naroda Parlamenta FBiH

Datum nastavka sjednice biće naknadno utvrđen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 29 Novembar 2018 14:23

171. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 171. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.11.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 169. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 15.11.2018. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. i 2107. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godina;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Odjela za mikrobilogiju u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku kliznog mikrotoma za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Elaborat opravdanosti nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, donacije Arcelormittal d.o.o. Zenica i Almy d.o.o. Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović” Visoko;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva župi sv. Josipa, Zenica na ime novčane pomoći pri organiziranju božićnih i predbožićnih dana „U susret Božiću“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru za kulturu Zavidovići za sufinansiranje projekta “Pronađi i pokaži-arheološka istraživanja i muzejska postavka”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životinja iz Zenice na ime donacije pri organizaciji međunarodne izložbe sitnih životinja - Zenica 2018;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima i otkupljivačima svježeg mlijeka za 2018. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za držanje koka nosilja za 2018. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „BONATURI“d.o.o. iz Tešnja na ime podrške za otkup ljekovitog bilja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava registrovanim Udruženjima pčelara na ime provođenja mjera kliničkog pregleda pčela na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčela na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za podršku razvoja udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja životinja, sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za plaćanje dijela tekućih troškova nastalih uslijed realizacije programskih aktivnosti u 2018. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava članovima Kluba borilačkih sportova „Isak-Ze“ iz Zenice za postignute rezultate na Seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je u jednoj od završnih protokolarnih aktivnosti, u svojstvu predsjedavajućeg 7.saziva kantonalne Skupštine, organizirao svečani prijem za učenicu, svestranu i darovitu mladu Zeničanku i Bosanku Meliku Lošić. Povod za ovaj prijem je posljednji veliki uspjeh ove učenice na finalnoj rundi Svjetskog kupa srednjoškolaca, koja je održana na čuvenom Univerzitetu Yale (New Haven) u saveznoj američkoj državi Connecticut (16.-23. novembar 2018.), gdje je osvojila četiri medalje - jedno zlato i tri srebra sa Yalea. Oblasti iz kojih je osvojila medalje sa ovog prestižnog svjetskog takmičenja su nauka i tehnologija, književnost, debata i ukupni poredak.

Pravo nastupa u finalnoj rundi osigurala je krajem jula 2018. godine u Barceloni, gdje je na Globalnoj rundi ovog takmičenja osvojila tri zlatne i dvije srebrene medalje, a na svjetskim smotrama znanja i stvaralaštva mladih u Španiji (Barcelona), Brazilu (Porto Alegre) i Sjedinjenim Američkim Državama (New Haven) Melika Lošić je ove godine osvojila četiri zlatne i sedam srebrenih medalja.

Ovom prilikom je kazala da je za nju  boravak u Sjedinjenim Američkim Državama bio izvanredno iskustvo, jer je dobila šansu da se upozna sa istraživačkim radom i aktivnostima na Yaleu, te univerzitetima Harvard i MIT (Tehnološki univerzitet Massachusetts) u susjednoj saveznoj državi Massachusetts, a riječ je o tri prestižna univerziteta, koji se nalaze među deset najbolje rangiranih univerziteta u svijetu. Učenica Melika Lošić ovu priliku je iskoristila i da se zahvali predsjedavajućem Duvnjaku na dosadašnjoj saradnji i finansijskoj podršci.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao učenici Lošić na vrhunskim rezultatima, predanom učenju i pokazanom izvanrednom znanju, te zaželio puno sreće i uspjeha u budućem studiranju. U znak zahvalnosti za uspješno predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu, predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je - u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - mladoj, talentovanoj i uspješnoj učenici Meliki Lošić uručio Povelju Kulina bana, te izrazio nadu da će naša država, na ime sretnije i sigurnije budućnosti, osigurati sistemska rješenja i modele podrške za izvanredne, talentovane i uspješne mlade ljude, kao nosioce društvenog razvoja i progresa.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sklopu programskih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je sjedište Kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona, gdje se susreo sa kantonalnom pravobraniteljicom Zlatom Marjanović i njenim zamjenicima. Na radnom sastanku razgovaralo se o potrebi unapređenja uslova rada i jačanju kapaciteta  institucije značajne za poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona, propisanih  Zakonom o pravobranilaštvu.

Predsjedavajući Duvnjak izrazio je zahvalnost predstavnicima pravobranilaštva na njihovom odgovornom i profesionalno-stručnom radu u cilju zaštite imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona.

Kantonalna pravobraniteljica Zlata Marjanović se zahvalila na posjeti i interesovanju za rad i potrebe Kantonalnog pravobranilaštva kao i dosadašnjoj podršci od strane Skupštine i Vlade kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas, 28. novembra 2018. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na kojoj je govorio predsjedavajući Skupštine Zeničko–dobojskog kantona Jasmin Duvnjak na slijedeće teme:

 • Pregled najznačajnijih realiziranih aktivnosti Skupštine ZDK u prethodnom mandatu 2014-2018.
 • Pripreme za nastavak Konstituirajuće sjednice 8.saziva Skupštine ZDK.

U proteklom mandatnom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je održala 66 sjednica, računajući i konstituirajuću sjednicu Skupštine.

U istom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je razmatrala 445  tačaka dnevnog reda i donijela 459 mjera, od čega je 47 zakona, 130 odluka, 267 zaključaka, 1 deklaraciju, 1 autentično tumačenje i 13 ostalih akata.

Od 47 donesenih zakona, kao najznačajniji se mogu izdvojiti:

 • Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 • Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 • Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru;
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
 • Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 • Zakon o poticanju razvoja male privrede;
 • Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o srednjoj školi;
 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti;
 • Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o osnovnoj školi; 
 • Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Značajno je da su usvojene i slijedeće strategije: Strategija razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina, Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016 - 2020. godina i Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za  period 2018. - 2022. godina. Pored ovih doneseni su i mnogi drugi zakoni, a svi oni treba da unaprijede život u Zeničko-dobojskom kantonu. Pored ovoga predsjedavajući Duvnjak je podsjetio da je Skupština Zeničko–dobojskog kantona jedini parlament u Bosni i Hercegovini koji nema profesionalne poslanike, te da je sedmi saziv Skupštine zakonski ukinuo mogućnost korištenja „bijelog hljeba“ za sve zvaničnike Zeničko-dobojskog kantona u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Naglasio je i da je ovo saziv koji je sa intenzivnim radom, bez oscilacija, bio produktivniji od prethodna dva skupštinska saziva.

Na press konferenciji istaknuti su i slijedeći rezultati koje je ostvarilo rukovodstvo sedmog saziva Skupštine, uz podršku Stručne službe Skupštine: Rekonstruisana i modernizovana skupštinska sala, uveden E-parlament informacioni sistem, kojim se osigurava bolja funkcionalnost, transparentnost i ostvaruju uštede u radu, ojačani kapaciteti Skupštine za EU integracije, izmijenjen Poslovnik u cilju unapređenja ukupnog rada, inicirana saradnja svih 10 kantonalnih skupština u FBiH, ojačana redovna komunikacija sa općinskim vijećima u Kantonu, ostvarena međunarodna saradnja i data konkretna podrška mnogim društveno-korisnim programima i projektima koji su realizirani u protekle četiri godine i dr.

Kada su u pitanju pripreme za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine je naglasio da je uputio poziv za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice za četvrtak 29.11.2018 godine u 10.00 sati, a što je u skladu sa Zaključkom koji je usvojen na prvom dijelu sjednice koji je održan 23.11.2018. godine, kada su prisutni zastupnici dali su svečanu izjavu i preuzeli mandate. Istog dana sa početkom u 9.00 sati je zakazan Klub Hrvata na osnovu zahtjeva koji je dostavljen od strane pet zastupnika Hrvatske nacionalnosti, sa ciljem konstituisanja ovog Kluba.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak zahvalio se zastupnicima, Vladi Kantona i institucijama sa kojima je Skupština uspješno sarađivala na sveukupnoj podršci i doprinosu razvoja, a posebno medijima koji prate rad najvišeg zakonodavnog kantonalnog organa za doprinos afirmaciji integriteta i ugleda koji naša Skupština ima u široj javnosti.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak upriličio je radno-protokolarni susret i prijem za Bedrudina Salčinovića, prvog predsjednika/guvernera Zeničko-dobojskog kantona.

Ovom prilikom se razgovaralo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Predsjedavajući Duvnjak upoznao je gosta sa aktivnostima konstituisanja  8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u znak zahvalnosti za doprinos razvoju Kantona, predsjedavajući Duvnjak je prvom guverneru Salčinoviću uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 1. (Konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.11.2018. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 2-6 usvojenog dnevnog reda)

 1. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremeno)
 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 4. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 5. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI 7. SAZIVA SKUPŠTINE
Jasmin Duvnjak      

 

Objavljeno u Najave sjednica
Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma