Petak, 12 Juli 2019

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan obrazovanja odraslih ZDK za period od 2019. do 2021. godine, kojim su definisane prioritetne oblasti obrazovanja odraslih i nadležne institucije, potrebna infrastruktura, raspodjela po jedinicama lokalne samouprave, okvirni obim sredstava kao i dinamika realizacije ovog plana. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK do sada je plan pripremalo na godišnjem nivou, a ove godine aktivnosti su po prvi put planirane za trogodišnje razdoblje.

Ovo ministarstvo u saradnji sa drugim ministarstvima, asocijacijama privrednika, poslodavaca i obrtnika te jedinicama lokalne samouprave u ZDK-u u iduće tri godine će, između ostaloga, nastaviti provedbu programa osnovnog i srednjeg obrazovanja odraslih, andragoško osposobljavanje obrazovnog kadra, kreiranje i ažuriranje baza podataka i registara, praćenje potreba tržišta rada te promovisanje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Strategiju razvoja obrazovanja odraslih ovaj kanton bi, prema planu, trebao dobiti 2021. godine.

Osnovna zadaća obrazovanja odraslih je da bude brz odgovor na izmjenjive potrebe tržišta rada i osigura trajnu zaposlenost radno sposobnog stanovništva. Aktivnosti na ovom planu konkretizovane su 2014. godine kada je Skupština ZDK donijela Zakon o obrazovanju odraslih.

Prošle godine usvojen je Program za osnovno obrazovanje odraslih, koje je jedan od prioriteta navedenog zakona, osigurana budžetska sredstva, raspisani javni pozivi za upis u program, a na koncu se krenulo s realizacijom. Međutim, zabilježen je neočekivano slab odziv za upis, tako da se broj građana bez završene osnovne škole nije znatnije popravio u odnosu na godinu ranije kada su prezentirani podaci o 5.491 osobe.

Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje odraslih, zaključno sa 2018. godinom doneseno je 27 programa, a interes je iskazan za veliki broj stručnih i zanatskih zanimanja.

„Najveće zanimanje je bilo za sticanje kvalifikacija medicinska sestra tehničar, ekonomski tehničar, vozač motornih vozila i zavarivač. Ipak, potražnja za radnom snagom na području ZDK je izuzetno slaba i poslodavci rijetko iskazuju potrebe, ali je, imajući u vidu kretanja na tržištu rada, za očekivati da u narednim godinama dođe do povećane potražnje za radnom snagom", kaže Spahija Kozlić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Značajni rezultati u 2018. su postignuti i u oblasti promoviranja obrazovanja odraslih, na čemu se radilo kroz okrugle stolove organizirane uz finansijsku podršku DVV International, kao i u oblasti andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra.

"Slabiji rezultati su ostvareni u segmentu razvijanja standarda zanimanja, kao prve faze u izradi standarda kvalifikacija i razvijanja programa obrazovanja odraslih, te primjene registra poslodavaca kod kojih se može realizirati praktična nastava, a što su ključne stavke za usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada", ističe Kozlić.

Za obrazovanje odraslih u 2019. godini planirana su budžetska sredstva u iznosu od 258.500 KM, a minimalno u tom iznosu planirat će se i budžet za iduće dvije godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić upriličili su danas prijem za predstavnike Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH i Organizacionog odbora 16. Sportskih igara RVI FBiH, koje će se ovog vikenda održati u Zenici.

Premijer Ganić je izrazio zadovoljstvo što će tradicionalni sportski događaj ove godine biti održan u Zenici, gdje će se okupiti 360 takmičara iz cijele FBiH, ističući kako ratni vojni invalidi zaslužuju svaki vid podrške države.

"Vlada u prošlom mandatu, kao i u novom sazivu, u kontinuitetu ulaže značajna finansijska sredstva za podršku boračkoj populaciji. Osigurali smo boračke stipendije za sve studente koji su podnijeli formalno-ispravne prijave, radimo na stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, finansiramo liječenje i druge potrebe, kako bismo osigurali dostojanstvo za one koji su nas branili kada nam je bilo najteže. Počašćeni smo posjetom i ovo je prilika da otvoreno kažemo da smo uz njih i da imaju našu punu podršku", kazao je Ganić.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Esad Delić i predsjednik Saveza RVI ZDK Jusuf Rakman zahvalili su se Vladi ZDK za posvećenost unapređenju položaja ove populacije, kao i za podršku organizaciji 16. Sportskih igara RVI FBiH.

Prijemu su prisustvovali ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 28.06.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-6167 od 25. 06.2019. godine, o dopunama Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica - Prečišćeni tekst, broj: 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Općinskog vijeća Zavidovići - Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, za donošenje Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije „PEKIJADA – OĆEVIJA 2019.“ – Četvrtog internacionalnog natjecanja u pripremi jela ispod peke;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj, uplaćena od strane World Vision International;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, uplaćena od strane Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, uplaćena od strane donatora „AL-EX“ d.o.o. Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš“ Vareš, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Zenica, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, uplaćena od strane „RM-LH“ d.o.o. Zenica i „Prima-comerce“ d.o.o. Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje učešća na Nogometnom turniru pionirskih reprezentacija kantonalnih saveza, u okviru Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Općine Breza za refundaciju dijela troškova organizacije V. Memorijalnog turnira u šahu za osobe sa invaliditetom „Mehmed Meša Kadrić“ u Brezi;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu iz Zenice za finansijsku pomoć u svrhu odlaska na međunarodna atletska takmičenja u Sarajevo i Zagreb;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Stonoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje odlaska takmičara Adina Šećibovića na Evropsko prvenstvo kadeta i juniora u Češku;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2019”;
 19. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 20. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2019. godine.

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Inicijativa Omera Škalje, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju
 2. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 11. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za godinu.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odbija Inicijativu Omera Škalje, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju iz razloga što je ista u suprotnosti sa odredbom člana 100. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zamljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), a uvažavajući Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline koje je prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim zaključkom broj: 02-02-9912/19 od 12.06.2019. godine, zadužuje kantonalno resorno ministarstvo Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 30 dana pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi prijedlog posebnog propisa kojim bi se detaljno regulisala bespravna gradnja građevina i kojim bi se privremeno omogućilo priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu do ishodovanja odobrenja za građenje.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona urgira kod nadležnih općinskih i gradskih službi koje su zadužene za usklađivanje i ovjeru redova vožnje, da redovno usklađuju redove vožnje i donose nove redove vožnje kako bi svi prevoznici u Zeničko-dobojskom kantonu bili ravnopravni u postupku pružanja usluga i kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona da poduzme mjere kojima bi se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dodatno materijalno i kadrovski ojačala po prioritetima, posebno u dijelu veterinarske inspekcije jer se radi o potrebi nadzora koji se odnosi i na proizvodnju vezano za izvoz i na nadzor ostalih segmenata kontrole, a tiče se mesnica, veterinarskih stanica, kooperanata, obrta itd., što je važno sa aspekta i kontrole poslovanja i sa aspekta zaštite zdravlja našeg stanovništva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma