Utorak, 16 Juli 2019

U sjedištu Vlade održana je 14. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona (ESV ZDK) na kojoj su razmatrani Program rada Vlade ZDK, Program rada ESV ZDK za period juli-decembar i Smijernice ekonomske i fiskalne politike ZDK za period 2020.-2022. godina.

Socijalni partneri su Program rada Vlade ocijenili sveobuhvatnim i ambicioznim dokumentom i jednoglasno primili k znanju te iskazali punu podršku Vladi u njenoj predjeljenosti za proaktivan rad u narednom periodu u smislu ostvarivanja planiranih programskih ciljeva i zadataka.

Iskazano je zadovoljstvo socijalnih partnera radom Vlade u prvih 100 dana rada, sa posebnim akcentom na postignuti visoki stepen socijalnog dijaloga i opredjeljenost za zajedničko ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Vlade sa socijalnim partnerima kroz rad Ekonomsko-socijalnog vijeća.

S tim u vezi, posebnim zaključkom socijalni partneri su zaduženi da sačine prijedlog ključnih tematskih oblasti značajnih za stvaranje boljeg ambijenta za razvoj i jačanje  privrede, a koje će biti osnov za izradu Tematskog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za mandatni period ove Vlade.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području ZDK.

Općine/grad, odnosno jedinice lokalne samouprave u ZDK koje realiziraju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, mogu se prijaviti na dva programa - Program I - subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije i Program II - opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone, s tim da mogu kandidovati samo jednu poslovnu zonu. Maksimalan iznos poticaja je 160.000,00 KM, od čega je za projektovanje predviđeno najviše 10.000,00 KM, a opremanje poslovne zone do 150.000,00 KM.

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi, a pregled pristiglih prijava izvršit će komisija koju će formirati Ministarstvo za privredu ZDK. Vlada će na prijedlog ovog ministarstva donijeti odluku o odobravanju sredstava, nakon čega će sa svim jedinicama lokalne samouprave potpisati pojedinačne ugovore.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i ostaje otvoren 15 dana.

Troškove organizacije i izgradnje poslovnih zona Zeničko-dobojski kanton finansira iz prihoda od koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina, koje se dijele između općina/Grada i Kantona u omjeru 70:30 posto.

Ministarstvo za privredu ZDK je za tu namjenu ove godine planiralo 1,2 miliona KM, što je najveći iznos do sada. Od 2009. do 2017. je u poslovne zone uloženo ukupno 3 miliona KM, a samo prošle godine je za sufinansiranje ovih projekata izdvojeno 900.000,00 KM.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 14. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 18.07.2019. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.07.2019. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva zdravstva po Inicijativi Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, u vezi izmjena i dopuna Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Žepče za sufinansiranje nabavke vozila za prevoz dijaliznih pacijenata;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka sa koncesionarom „RKB-RUDNIK KREČNJAKA BREZA“ d.o.o. Breza;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Fondaciji „Osman-ef. Redžović“ Visoko, na ime sufinansiranja Projekta „Obnova centralne kule na srednjevjekovnoj utvrdi;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na poziciji Tekući transfer za nabavku udžbenika, uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, uplaćena od strane organizacije World Vision Internacional;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, uplaćena od strane organizacije World Vision Internacional;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „ Hamza Humo“ Zenica, uplaćena od strane Grada Zenice;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja, Mješovite srednje škole Zenica;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja, Mješovite srednje industrijske škole Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova „Baton“ Zenica iz Zenice, za organizaciju i realizaciju turnira u šahu za slijepe osobe u 2019. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Moske“ (Mladi u obrazovanju, sportu, kulturi i ekologiji) Visoko iz Visokog, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „X. Tradicionalna memorijalna sportsko-kulturno-obrazovna manifestacija Visoko 2019“ – „Sjećanje na 20. juni 1992“;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Tešanj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Raduša“ i „Izgradnja vodovoda Džemilić-Planje“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hačimić Enesu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja-ugradnje dvokomornog ICD-a;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahizi Selimović, udovi Zuhdije Selimovića, iz Turalića, općina Kakanj, na ime finansijske pomoći za socijalno zbrinjavanje porodice;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava povratničkoj MZ Branioci grada, općina Zavidovići, kao pomoć u sufinansiranju organizacije tradicionalnog Memorijalnog turnira Ridžali-Džebe, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Zavidovići;
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/19) i broj: 02-14-10942/19 od 04.07.2019. godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Skupština evropskih regija (AER) i Autonomna pokrajina Vojvodina u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine, Novosadskim Sajmom i Evropskom mrežom poduzetništva po drugi put organizuju Regionalni poslovni forum od 01-04. oktobra 2019. godine.

Učesnici foruma su kompanije iz regije, regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije i druge institucije koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i poboljšanje ekonomske klime za poslovanje i nove investicije.

Sektori koji će biti predstavljeni na Forumu su:

 • Poljoprivreda i prehrambena industrija
 • Metalo-prerađivačka industrija
 • Prateće komponente u automobilskoj industriji
 • Informacione tehnologije
 • Turizam

Učesnicima će biti ponuđena mogućnost zakazivanja i održavanja B2B sastanaka putem platforme koja je dostupna na linku http://rbf2019novisad.talkb2b.net/.

Dodatne informacije dostupne su na linku http://www.rbf.vojvodina.gov.rs/ ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma