Septembar 2019

Na Atletskom stadionu u Zenici održava se Međunarodno otvoreno prvenstvo i 16. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize FBiH. Organizator je Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, a domaćin, po treći put, je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica.

Prvenstvo je svečano otvorio premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, koji je, uz čestitke svim učesnicima igara, poželio da na borilištima pokažu da su ravnopravni članovi sportske zajednice. Istakao je da Vlada pruža finansijsku podršku perspektivnim sportistima, redovno izdvaja i sredstva za potporu turnirskih i ligaških takmičenja klubova, zatim za kotizaciju i članarine, kao i za invalidski i školski sport.

"Ovo sve radimo zato što smo svjesni činjenice da sportski rezultati jednim dijelom zavise i od finansijske podrške, uz druge faktore koji su potrebni za njihovo ostvarenje, kao što su talenat, dobra organizacija i stručlni rad. Naša je obaveza da pružimo materijalnu podršku sportu i da ga usmjeravamo u pravcu koji je u skladu sa onim što se naziva javni interes u sportu. Javni interes podrazumijeva kako postizanje vrhunskih rezultata, tako i sve one sportske aktivnosti kojima se postiže unapređenje zdravlja građana, a posebno djece i osoba sa tjelesnim invaliditetom", kazao je premijer ZDK, naglasivši da se cjelokupno društvo, kako institucije vlasti tako i društvene organizacije, mora intenzivnije posvetiti osmišljavanju kreativnih programa za osobe sa invaliditetom.

Na prvenstvu učestvuje 130 takmičarki i takmičara iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije te BiH. Natječu se u tri discipline - trka u kolicima na 100, 200 i 400 metara, bacačke discipline koplje, kugla, disk i čunj te u šahu.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U prilogu su odluke o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku, i to:

  • Postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici Olovo na putu R467 Zavidovići-Olovo
  • Sanacija klizišta na putu R467 Han Pijesak-Olovo

Na zgradi Odjeljenja suda u Maglaju počela je sanacija limenog krova koju finansira Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona. Radove izvodi firma Ćosićpromex iz Usore, a nadzor je povjeren Javnom preduzeću za planiranje i uređenje grada Zenica. Rok za završetak radova je kraj septembra.

"Sud godinama radi u otežanim uslovima zbog oštećenja na krovu koji prokišnjava. Ovo je nastavak aktivnosti Vlade na obezbjeđivanju što boljih uslova za rad pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu", rekao je ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić, predsjednica Asocijacije za razvoj LEDA Adela Mehinagić i direktor Caritasa za Bosnu i Hercegovinu Daniel Bronkal potpisali su danas memorandom o saradnji na promociji predškolskog odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, prvenstveno realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu (POPOiO).

Caritas Švicarske je nosilac projekta "Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine" (PEACH), a partner u implementaciji ovog projekta u Zeničko-dobojskom kantonu je lokalna nevladina organizacija Asocijacija za razvoj LEDA, koja djeluje u uskoj saradnji sa tri predškolske ustanove: JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" iz Kaknja, JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i JU Gradski dječiji vrtić Zavidovići, kao i osnovnim školama u kojima se realizuje cjeloviti razvojni program u godini pred polazak u školu.

Projekat "Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine" ima za cilj promociju pristupa kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za dalje obrazovanje djeteta. Pored toga, projekat uključuje i aktivnosti zagovaranja značaja predškolskog odgoja, a ciljevi projekta su omogućavanje pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju djeci iz ranjivih kategorija, pružanmje prijatnog okruženja za djecu te poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja kroz nove načine i savremenu metodologiju rada, socijalnu uključenost i prava djeteta, sa posebnim naglaskom na ranjive kategorije djece.

Kao partner švicarskog Caritasa, LEDA je tokom protekle školske 2018/2019. godine realizovala aktivnosti u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama vezanim za program POPOiO, te je u saradnji i dogovoru sa predstavnicima resornog ministarstva izvršila procjenu kapaciteta dvanaest osnovnih škola, od kojih je izabrala četiri područne osnovne škole u cilju poboljšanja kvaliteta POPOiO u ruralnim područjima općina Zenice, Zavidovića i Kaknja, i to: Područna škola u sastavu OŠ "Ahmed Muradbegović" Kakanj, PŠ "Termoelektrana" JU OŠ "15. April" Kakanj, PŠ "Dolina" JU OŠ "Druga osnovna škola" Zavidovići i PŠ "Lokvine" JU OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica.

U školskoj 2019/2020. godini predviđena je realizacija javne kampanje o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, sa posebnim fokusom na socijalno ranjive porodice, opremanje i/ili renoviranje prostora za realizaciju obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (jedne prostorije), nabavka namještaja, didaktičkog materijala, igračaka i potrošnih materijala, realizacija tematskih roditeljskih sastanaka sa roditeljima čija su djeca uključena u POPOiO u cilju boljeg razumijevanja značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za pravilan rani razvoj djece, održavanje komunikacije sa roditeljima u cilju praćenja napretka djeteta, nabavka užina na dnevnoj osnovi za grupu do 25 djece koja budu uključena u POPOiO u školskoj 2019/2020. godini te nabavka higijenskih sredstva za održavanje prostora u kojem se realizuje POPOiO.

Za vrijeme trajanja PEACH projekta, ali i nakon njegove implementacije, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će obezbijediti plate profesora predškolskog odgoja i obrazovanja za realizaciju POPOiO u školskoj 2019/2020. godine, kao i naredne dvije godine, obezbijediti izvještavanje od strane angažovanih profesora za realizaciju POPiO u odabranim školama, u skladu sa smjernicama LEDE, kao i pružiti sve potrebne informacije neophodne za praćenje napretka projekta, zatim osigurati redovno čišćenje prostorija koje se koriste u svrhu projektnih aktivnosti, pružiti podršku pri realizaciji programa POPOiO na četiri lokacije tokom cijelog trajanja aktivnosti, odobriti učešće profesora predškolskog odgoja i obrazovanja u edukacijama koje će biti obezbijeđene od strane Caritasa Švicarske u cilju unapređenja realizacije POPOiO, osigurati da se prostorije namijenjene za realizaciju POPOiO, kao i didaktički materijal koriste isključivo za realizaciju ovog programa kao i da se čuvaju za naredne generacije djece koje će koristiti isti didaktički materijal, te podržati nesmetan monitoring aktivnosti u školama i vrtićima koje su podržane projektom.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma