Srijeda, 11 Mart 2020

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić je zajedno sa sekretarom Skupštine Ibrahimom Avdagićem održao radni sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Sastanku su u ime Misije OSCE u BiH prisustvovali Daut Bajramović i Mladen Marijanac.

Razgovarano je o dosadašnjoj implementaciji dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“ i planovima za saradnju u domenu komunikacija Skupštine i dalje implementacije e-parlament informacionog sistema u Skupštini Kantona. Predsjedavajući je naglasio značaj i potrebu visokog nivoa transparentnosti rada Skupštine. Sistem e-Parlamenta će omogućiti uspostavljanje naprednijih funkcija u radu Skupštine, integralno pokrivati sve bitne radne procese počev od unosa dokumenata, kreiranja dnevnog reda sjednica, do sprovođenja procesa na samim sjednicama Skupština, te će prelazak na rad po sistemu e-parlamenta značajno biti unaprijeđena transparentnost i funkcionalnost u radu, ojačati će se disciplina i odgovornost kantonalnih zastupnika. Projekat je realiziran u kontekstu implementacije dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“ i podržan je od strane Misije OSCE u BiH.

Razgovaralo se i o ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskogm kantonu. Predsjedavajući Skupštine je podržao saradnju Misije OSCE u BiH u izradi Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu u čiju izradu je uključena i Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Tema razgovora je bila prevencija korupcije i borba protiv korupcije sa aspekta nadležnosti Skupštine. Razgovaralo se o izazovima, načinima i modalitetima u prevencije korupcije i borbe protiv korupcije. Zajednički je naglašeno postojanje potrebe za dosljednom primjenom seta antikoruptivnih zakona na svim nivoima vlasti, te su se sugovornici zajednički složili o značaju rada skupštinske komisije za borbu protiv korupcije kao sastavnog dijela sistemskog pristupa borbi protiv korupcije. Programom rada Skupštine za 2020. godinu je predviđeno i razmatranje Izvještaja o radu Komisije borbi protiv korupcije Skupštine ZDK sa ciljem informisanja Skupštine o stanju u oblasti borbe protiv korupcije.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

U skladu sa odlukom Kriznog štaba za sprečavanje širenja bolesti izazvane novim Corona virusom (COVID-19), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić donio je odluku o obaveznom obustavljanju nastavnog procesa u školama i fakultetima, kao i predškolskog odgoja i obrazovanja radi preventivnog djelovanja, suzbijanja i širenja Corona virusa.

"Obustavlja se nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama, kao i svim organizacionim jedinicama i pridruženoj članici Univerziteta u Zenici, te pohađanje Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja na svim lokacijama, počev od 12. marta/ožujka 2020. godine do daljnjeg. Odgojno-obrazovne ustanove su, u skladu sa svojim mogućnostima, dužne organizirati nastavni proces putem interneta", stoji u naredbi.

Svi radnici odgojno-obrazovnih ustanova obavezju se da redovno dolaze na posao i izvršavaju zadatke prema uputama rukovodnog osoblja, a u skladu sa daljim preporukama Kriznog štaba. Potrebno je osigurati viši nivo higijene svih prostora, navodi se u naredbi.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 48. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.03.2020. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.03.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 09.03.2020. godine;
 3. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o stanju u vezi kontrole corona virusa na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju korištenja sredstava “Tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Caritasom Švicarske;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Evropskom udruženju studenata prava Zenica (ELSA), na ime sufinansiranja troškova kotizacije na takmičenju studenata u Beču i sufinansiranja troškova na pripremnim takmičenjima u Sofiji, Berlinu, Minhenu i Beogradu, za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 12. Program utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma