Januar 2021

Povodom izjava gradonačelnika Grada Zenica Fuada Kasumovića na sjednici Vijeća grada Zenice, održanoj 28. januara 2021. godine, u kojima je Vladu Zeničko-dobojskog kantona označio kao krivca za zastoj u realizaciji projekta "Plava voda", Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi informisati javnost o sljedećem:

Tvrdnje gradonačelnika Kasumovića da je do zastoja u realizaciji planiranih aktivnosti "došlo zbog toga što ZDK nije dostavio Federaciji BiH mjenice u iznosu preuzetog zaduženja, a što je bio u obavezi po osnovu Podugovora o zajmu zaključenog sa Federacijom BiH u junu 2019. godine" su zlonamjerne, netačne i neragumentovane.

Podsjećamo, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 2017. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za Projekat izgradnja Regionalnog vodovoda "Plava voda".

Nakon toga, između Zeničko-dobojskog kantona, Federalnog ministarstva finansija i JP Regionalni vodovod "Plava voda" Travnik, potpisani su supsidijarni ugovori (podugovori) o zajmu, a u cilju realizacije Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine (EBRD-e).

Gore navedenom Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta. Dakle, Kanton se zadužio ne samo za dio zajma koji je Kanton obavezan vraćati (17,50%), već i za dio Zajma koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za okoliš FBiH.

U cilju obezbjeđenja garancije vraćanja sredstava Zajma, dana 01.07.2019. godine između Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica je zaključen poseban Ugovor o garanciji, na osnovu kojeg je Grad Zenica dostavio Zeničko-dobojskom kantonu 30 popunjenih bjanko mjenica kao sredstvo obezbjeđenje povrata obaveza Zajma.

Naime, članom 8. pomenute Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja je propisano:

"Međusobna prava i obaveze prema ovom kreditnom zaduženju, uzmeđu Zeničko-dobojskog kantona i subjekata koji učestvuju u povratu kreditnih sredstava i krajnjih korisnika kreditnih sredstava, uredit će se posebnim ugovorima, a nakon definiranja i obezbijeđenja instrumenata osiguranja povrata sredstava kreditnog zaduženja."

Dakle, Odlukom je precizirano da sredstvo obezbjeđenja treba dostaviti i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je tokom 2019. i 2020. godine održala više sastanaka, odnosno imala stalne kontakte sa JP „Regionalni vodovod Plava voda“ d.o.o. Travnik, Vladom Federacije BiH i Fondom za zaštitu okoliša, s obzirom da Fond za zaštitu okoliša FBiH nije izdao tražene garancije. Fond za zaštitu okoliša FBiH je u junu 2019. zatražio od Vlade FBiH očitovanje i instrukcije za izdavanje navedenog sredstva osiguranja, ali Vlada Zeničko-dobojskog kantona nikada nije dobila zvaničan stav od Fonda i Vlade FBiH. Iz navedenog razloga Zeničko-dobojski kanton nikada nije dostavio Federalnom ministarstvu finansija pupunjene i ovjerene bjanko mjenice od Fonda za zaštitu okoliša, jer Fond mjenice nikada nije ni izdao.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u stalnom je kontaktu sa EBRD-om i menadžmentom JP „Regionalni vodovod Plava voda“ te kontinuirano radi na rješavanju administrativnih problema koji su doveli do zastoja u realizaciji ovog generacijskog projekta, koji ima punu podršku institucija Zeničko-dobojskog kantona.
Zbog svega navedenog, smatramo da je gradonačelnik Kasumović odgovornost za zastoj u projektu zlonamjerno i potpuno neragumentovano adresirao na Vladu Zeničko-dobojskog kantona, iako zna da je Vlada do sada ispunila sve svoje obaveze koje su bile u njenoj nadležnosti, a također je izvršila uplatu četiri rate kredita.

Ne ulazeći u očigledne političke motive gospodina Kasumovića, želimo skrenuti pažnju i na politički nekorektan vokabular, koji je apsolutno neprihvatljiv i neprimjeren komunikaciji gradonačelnika "četvrtog po veličini grada u FBiH" sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, koja, podsjećamo Kasumovića, ima puni politički legitimitet i stabilnu većinu u Skupštini koja podržava rad Vlade. Također, neprihvatljivo je i suludo korištenje pojma "genocid" u kontekstu odnosa Vlade prema građanima Zenice, a zbog projekta „Plava voda“, jer Zeničko-dobojski kanton izvršava sve svoje ustavne i zakonske obaveze prema Gradu Zenica i njegovim građanima.

Javno pitamo gradonačelnika Kasumovića da li u tom smislu možemo posmatrati i njegov odnos prema projektu Energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, za koji je Zeničko-dobojski kanton obezbijedio sve preduslove, a za zastoj projekta isključivo je odgovoran Kasumović, koji Vladu, a time i zdravstvene osiguranike iz cijelog Kantona, posebno grada Zenice, ucjenjuje rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, što je uslov za početak realizacije tog projekta.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona održao je prošireni sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u ovom kantonu, na kojem je izvršena analiza protokola o načinu rada i postupanju sa oboljelima od virusa Covid-19.

Također, izvršena je analiza trenutne epidemiološke situacije sa fokusom na broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze korona virusom. Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba dr. Adnan Jupić naveo je da se BiH po stopi smrtnosti nalazi na petom mjestu u Evropi sa 123 smrtna slučaja na 100.000 stanovnika, iza Belgije sa 210, Slovenije 180, Velike Britanije 150 i Italije sa 140 smrtnih slučajeva, da je stopa jednaka stopi smrtnosti u Hrvatskoj, te da je taj broj nešto veći nego na nivou FBiH (106).

Upoređujući podatke za tri najmnogoljudnija kantona u FBiH, Jupić je naveo je da je stopa smrtnosti u ZDK-u na nivou Tuzlanskog kantona, a veća je od stope u Kantonu Sarajevo.

- Složili smo se da je odgovor kompletnog zdravstvenog sektora i Vlade ZDK-a bio uspješan i da trebamo nastaviti raditi u tom pravcu. Detektovali smo određene probleme koji su se pojavljivali u proteklom vremenu i za veći dio problema našli odgovarajuća rješenja - rekao je dr. Jupić.

Na sastanku je razgovarano i o načinu antigen testiranja, evidenciji zaraznih bolesti te izazovima predstojeće vakcinacije u ZDK-u, a direktorima zdravstvenih ustanova date su smjernice u smislu priprema i prihvata vakcina koje će biti distribuisane u ovom kantonu.

- Iskoristili smo priliku da prikupimo informacije sa terena u smislu osposobljenosti i pripremljenosti svih zdravstvenih ustanova, jer će u prvoj fazi sve zdravstvene ustanove provoditi vakcinaciju svojih zaposlenih, a težište aktivnosti na masovnom dijelu vakcinisanja u martu i aprilu, kada dođe veliki broj vakcina, bit će na domovima zdravlja i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) - rekao je direktor INZ-a dr. Senad Huseinagić.

Naveo je da je jučer održana posebna obuka za operativne timove zdravstvenih ustanova, odnosno domova zdravlja, što pokazuje da pripreme za vakcinaciju idu ustaljenim tokom u skladu sa Planom imunizacije kojeg je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva, a na prijedlog Federalnog zavoda za javno zdravstvo.

- Naš cilj, prije svega, jeste da se sada fokusiramo na poboljšanje, odnosno da napravimo što bolji sistem u kojem ćemo moći odgovoriti našem zadatku da imunizaciju većeg broja ljudi obavimo u što kraćem roku, sa što manje propusta i izgubljenih vakcina, i da kroz čitav sistem sve to dokumentujemo kako bismo mogli i pomoći u izvještavanju proizvođača vakcina te eventualno neželjenim efektima - rekao je dr. Huseinagić.

Prema njegovim riječima, za vakcinaciju se dosad opredijelilo oko 2.200 ili 70 posto zdravstvenih radnika u ZDK-u, koji će prvi dobiti vakcine.

- Bilo bi bolje da je obuhvat zdravstvenih radnika veći. Očekujemo da ćemo kroz predstojeću masovnu kampanju dati dovoljno informacija građanima kako bi njihovo opredjeljenje za vakcinaciju bilo što bolje i kako bismo sve građane za koje smatramo da su ugroženi infekcijom Covid-19 zaštitili - rekao je dr. Huseinagić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ZDK-a, kojima je omogućeno da djelatnost u šumarstvu, pored pravnih lica, ubuduće obavljaju i fizička lica-obrtnici.

Inicijativu za izmjene Zakona o šumama ZDK-a uputio je kantonalni zastupnik Jasmin Duvnjak, uz obrazloženje da postoji sve veća potreba za izvođačima radova u šumarstvu, jer je općepoznata činjenica da je povećan obim sanitarne sječe koja se mora izvršiti u što kraćem roku, a posljedica je elementarnih nepogoda koje su uzrokovale pojavu sušenja i obolijevanja stabala u šumi.

Budući da JU "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići nema dovoljno radne snage i mehanizacije da bi izvršilo sanitarnu sječu na svim površinama, navedenim izmjenama će se omogućiti da se na tim poslovima angažuju i fizička lica - obrtnici.

- Usvojenim izmjenama Zeničko-dobojski kanton je regulisao ovu oblast na način kako je uređena i u ostalim kantonima u Federaciji BiH. Postoji veliko interesovanje fizičkih lica - obrtnika za vršenje ove djelatnosti, tako da će izmjene doprinijeti i otvaranju novih radnih mjesta u šumarstvu - rekao je Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a.

Usvojenim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama ZDK-a također je regulisano pitanje korištenja žičara i druge transportne opreme za izvoz dijelova drveta na kamionski put, a radi povećanja iskorištenosti biomase, a uređeno je i pitanje uspostave prava služnosti na šumskom zemljištu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 30. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 09.02.2021. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 3. Nacrt Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027.
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir podnesene od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost koji provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS)
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina
  • Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2024. godina
  • Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2024. godina

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 30. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera socijalne distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE  30. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 09.02.2021. GODINE U 10:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Objavljeno u Najave sjednica

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić primio je danas u svom uredu novoizabranog gradonačelnika Visokog Mirzu Ganića, s kojim je razgovarao o realizaciji zajedničkih projekata na području Grada Visoko.

Dogovoreno je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona uskoro upriliči prvu zvaničnu posjetu Gradskoj upravi Visoko.

- S obzirom da Grad Visoko zadnjih nekoliko godina nije iskazivao ni potrebu ni želju za snažnijom saradnjom sa višim nivoima vlasti, posjeta će poslati poruku da se Visoko reintegriše u Zeničko-dobojski kanton te da će dva nivoa vlasti ubuduće imati mnogo bolju saradnju, od koje će najviše koristi imati naši građani - rekao je Ganić.

Premijer Bašić je ponovio spremnost Vlade da nastavi jačati saradnju sa svim općinama, kroz direktna ulaganja iz budžeta ZDK-a, kao i zajedničke projekte u svim oblastima.

- Ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica jedna je od ključnih politika Vlade ZDK-a. Želimo pomoći gradovima i općinama da stvore ambijent za kvalitetniji život građana i poslovanje privrede - rekao je Bašić.

Gradonačelnik Ganić sastao se i sa ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahijom Kozlićem, a razgovarano je ulaganjima u školsku infrastrukturu u Visokom.

Dogovoreno je da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a pokušati iznaći finansijska sredstva za izgradnju nove škole u Goduši, završetak fiskulturne sale u Poriječanima, uređenje dvorišta OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, kao i za projekte energetske efikasnosti u školama Donjem Moštru, "Musa Ćazim Ćatić" Gračanica, "Kulin ban" Visoko i "Safvet-beg Bašagić" Visoko.

Ganić i Kozlić su se saglasili da je prilikom buduće raspodjele sredstava za podršku sportu, putem javnih poziva ovog ministarstva, potrebno posvetiti više pažnje sportskim klubovima koji se takmiče u premijer ligi, kako bi imali uslove za bolji plasman.

Sastancima u Uredu premijera i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prisustvovala je i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša-Bukva iz Visokog.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 92. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.01.2021. godine (četvrtak) u 1030 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.01.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-148/20 od 22.01.2021. godine;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 7. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za ustanove kulture“ za period januar-mart 2021. godine;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Rješenja o naknadi za rad članovima Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 19. Prijedlog Rješenja i izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne Komisije Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješnja o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je danas s predstavnikom investitora iz Saudijske Arabije koji na području općine Vareš planira graditi veliki turističko-rekreacioni kompleks. Sastanku su prisustvovali ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a Arnel Isak i načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Emir Ferović, direktor firme Realengineering Sarajevo, konsultant investitora, upoznao je premijera Bašića da je investitor već otkupio privatno zemljište površine 55 hektara, na kojem je planirana izgradnja kompleksa sa hotelom, popratnim objektima, rekreacionim centrima, vilama, biciklističkim stazama, adrenalin parkovima i drugim sadržajima.

Samo u izgradnju infrastrukture, vodovoda i putnih veza, planirano je ulaganje od 10 miliona eura. Izgradnja kompleksa trajat će deset godina, a vrijednost projekta procjenjuje se na nekoliko desetina miliona eura.

Navedeno područje nalazi se na granici sa općinom Ilijaš i dosad nije bilo tretirano prostornim planom, tako da investitor očekuje da se izrada prostorno-planske dokumentacije završi što prije, kako bi mogla započeti realizacija ove velike investicije.

Premijer Bašić istakao je spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i svih organa kantonalne uprave da pomognu i budu servis Općini Vareš da se ubrza izrada prostorno-planske dokumentacije te izdavanje odgovarajućih odobrenja i saglasnosti.

- Vlada će se maksimalno uključiti kako bi se što prije stvorili uslovi za početak realizacije ove investicije, od koje će najveću korist imati lokalna zajednica, ali i ZDK. Ovo je poruka i svim drugim investitorima koji žele investirati na području našeg kantona - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiloška situacija u ovom kantonu još uvijek nepovoljna, ali da se u zadnje vrijeme stabilizira.

- U zadnjih sedam dana imamo 46 novootkrivenih slučajeva. Ranije smo sedmično imali i do 300 novih slučajeva, što ukazuje da broj pozitivnih polako opada - rekao je dr. Jupić nakon sjednice Kriznog štaba ZDK-a, navodeći da je u ovom kantonu do sada potvrđeno ukupno 6.682 slučajeva zaraze korona virusom.

Krizni štab izvršio je raspodjelu donacije Evropske unije u zaštitnim odijelima i maskama, kao i donaciju Savezne Republike Njemačke od 1.007 puls oksimetara te pet aparata ventilatora za neinvazivnu ventilaciju. Četiri ventilatora će biti dodijeljen Kantonalnoj bolnici Zenica, a jedan Općoj bolnici Tešanj.

- Donacija iz SR Njemačke je vrlo značajna, jer su puls oksimetri vrlo korisni za tretiranje i praćenje covid pozitivnih pacijenata koji su na kućnom liječenju i to će biti velika pomoć kako našim pacijentima tako i zdravstenom sektoru - rekao je Jupić.

Press služba ZDK

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačilo je danas egzistencijalnu naknadu za mjesec novembar demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina. Naknadu je dobilo 3.633 korisnika koji su uneseni u ISVDV sistem, a doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 573.516 KM.

Za ovu namjenu iz budžeta za 2020. godinu izdvojeno je 5 miliona KM, a ove godine iznos će se povećati na više od 7 miliona KM.

- Očekujemo da će se broj zahtjev povećavati i da ćemo u konačnici ove godine imati između 4 i 5 hiljada korisnika naknade - rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Vlada ZDK-a donijela je Uredbu o isplati egzistencijalne naknade u martu 2020. godine, primjena je započela dva mjeseca kasnije, a do sada je ukupno isplaćeno sedam naknada.

Branitelji mlađi od 57 godina pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju u kantonima, a stariji od 57 godina sa nivoa Federacije BiH. Pravo na naknadu imaju nezaposleni branitelji koji su od aprila 1992. do decembra 1995. u redovima Oružanih snaga BiH proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su postali branitelji kao maloljetnici ili šest mjeseci po stjecanju punoljetstva.

Iznos naknade utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu od četiri KM sa brojem mjeseci provedenih u OSBiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma