April 2022

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku za 1. maj - Međunarodni praznik rada.

U čestitki navode da Prvi maj simbolizira dostignuća, odnosno žrtvu koju su pripadnici radničkog pokreta podnijeli kako bi se izborili za veća prava, te da nas ta borba treba podstaknuti da radom, vlastitim zalaganjem i pozitivnom energijom stvaramo stabilno ekonomsko okruženje u kojem će zadovoljni biti i radnici i poslodavci.

"Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona otvorene su za kvalitetan socijalni dijalog, što pokazuju uvažavanjem i korektnim odnosom prema sindikatima i poslodavcima kao socijalnim partnerima, ali i kontinuiranoj brizi za položaj radnika i potrebe privrede. Zato na Međunarodni praznik rada još jednom želimo ponoviti naše opredjeljenje i spremnost da zajedničkim snagama radimo na stvaranju boljeg ambijenta za rad i život svih građana", navodi se u čestitki.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, prema kojem su u prošloj godini prihodi i primici iznosili 392.905.000,00 KM, dok su rashodi iznosili 390.605.000,00 KM, čime je ostvaren suficit u iznosu od 2.286.000,00 KM.

Ministar finansija Josip Lovrić rekao je da su prihodi u odnosu na 2020. godinu bili viši 18 posto, dok su ostvareni rashodi viši za 7 posto.

-Ukoliko posmatramo ukupno ostvarene prihode, najznačajniji dio su prihodi od poreza i oni iznose 301 milion te čine gotovo 77 posto ostvarenih prihoda. Što se tiče rashoda, najveći dio se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 221 milion, što čini 56 posto ostvarenih rashoda - pojasnio je Lovrić.

Budžet ZDK-a za 2022. godinu iznosi 438 miliona KM. Prema riječima ministra Lovrića, ostvarenje prihoda u prvom kvartalu iznosi 90 posto, tako da se očekuje da će ukupni prihodi u 2022. godini biti na nivou budžetskog plana.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva u iznosu od 274.700,00 KM za isplatu druge rate stipendije za 1.987 studenata-branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2021/2022. godinu.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050,00 KM), Visokom 254 (34.800,00 KM), Žepču 226 (30.950,00 KM), Zavidovićima 210 (29.250,00 KM), Tešnju 207 (28.650,00 KM), Kaknju 176 (24.750,00 KM), Maglaju 141 (19.550,00 KM), Brezi 95 (13.200,00 KM), Olovu 79 (11.200,00 KM), Varešu 65 (9.100,00 KM), Doboj Jugu 43 (5.750,00 KM) i Usori 32 (4.450,00 KM).

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković ističe da Vlada u kontinuitetu na kraju mjeseca vrši isplatu stipendija za studente - djecu branilaca, te da će i u buduće nastaviti sa ovakvom praksom.

Politiku Vlade spram boračke populacije, dodaje, najbolje potvrđuje činjenica da su svi studenti, koji su zadovoljili propisane uslove konkursa, ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja.

-Opredjeljenje Vlade je da će se i u narednom periodu zalagati za ublažavanje i poboljšanje socijalno ekonomskog stanja branilaca, kao i članova njihovih porodica - kaže Čolaković.

U Budžetu Kantona za 2022. godinu za stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica opredijeljeno je 2.200.000,00 KM. Stipendija za studente prve godine prvog ciklusa studija iznosi 800 KM, za studente viših godina studija 1.200,00 KM, a isplaćuje se u osam rata po 100,00 KM, odnosno 150,00 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, sa saradnicima, ministrom finansija Josipom Lovrićem i ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnelom Isakom, razgovarao je danas u svom uredu s delegacijom Svjetske banke u Bosni i Hercegovini koju je predvodio viši stručnjak za energetiku Rome Chavapricha.

Razgovarano je o novom projektu Svjetske banke koji će se direktno baviti pitanjima upravljanja kvalitetom zraka, smanjenjem zagađenja iz individualnih ložišta te smanjenjem emisija iz urbanog transporta. Projekt će se realizirati na području Federacije BiH, a nosilac će biti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Istaknuto je da je u okviru pripreme projekta ranije održan online skup sa predstavnicima kantona te definisane tehničke potrebe, a namjera Svjetske banke je da kroz ovakve sastanke saslušaju potrebe i prijedloge kantona koji bi doprinijeli efikasnijoj realizaciji i postizanju ciljeva projekta.

Chavapricha je naglasio da će ovo biti prvi projekt Svjetske banke u BiH koji će direktno podsticati zamjenu izvora toplotne energije u individualnim domaćinstvima i prelazak sa kotlova na ugalj na eco-friendly goriva, poput peleta i biomase. Također je istakao da Svjetska banka u svim ovim projektima podržava koordinaciju svih nivoa vlasti, od nivoa države do lokalnih zajednica.

Premijer Bašić je rekao da je o pitanjima zaštite okoliša ranije održao sastanke s delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ambasadoricom Švedske u BiH Johannom Stromquist, te da je zaštita okoliša jedna od ključnih politika i prioriteta koje je ova vlada definisala i Strategijom razvoja ZDK-a.

Naveo je da ZDK već realizira niz okolišnih projekata sa međunarodnim partnerima, kao što je projekt Energetska efikasnost u školama sa Svjetskom bankom, Energetska efikasnost u Kantonalnoj bolnici Zenica vrijedan 11 miliona eura, koji se finansira iz kredita EBRD-a, te projekt izgradnje Regionalnog vodovoda Plava vodi, koji se finansira iz kredita EBRD-a i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Naglasio je da je ZDK industrijski kanton sa tri rudnika, jednom termoelektranom i više privrednih giganata, kao što su Tvornica cementa Kakanj, ArcelorMittal Zenica, Natron Hayat Maglaj, Mann+Hummel Tešanj i drugi, te da je opredjeljenje Vlade da kroz ulaganja u okoliš stvori uslove za održivi razvoj i čist okoliš.

-Imamo vlastite programe zaštite okoliša i akcione planove. Moramo realizirati ovakve projekte zajedno sa lokalnim zajednicama, radi zdravlja građana i kako bi osigurali normalan život u industrijskim sredinama, ali isto tako moramo osigurati stabilnost privrede i energetskog sektora - rekao je premijer Bašić.

Predložio je da se organizira zajednički sastanak predstavnika Svjetske banke, Vlade ZDK i lokalnih zajednica, budući da je kantonalni nivo nadležan za pitanja okoliša i izdvaja značajna finansijska sredstva za oblast okoliša, ali da većinu projekata realiziraju gradovi i općine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je u svom uredu s delegacijom Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona koju su činili članovi Upravnog odbora, predsjednici općinskih organizacija penzionera u Kaknju i Zenici, Irfan Imamović i Mirnas Buljubašić, te tehnički sekretar ovog saveza Suada Agić.

Upoznali su premijera Bašića s radom ovog saveza, koji je nedavno održao svoju Skupštinu, kao i trenutnim aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje položaja penzionera.

Premijeru Bašiću su ovom prilikom uručili zahvalnicu "za nesebičnu pomoć i nemjerljiv doprinos u radu Saveza".

Odlukom Skupštine zahvalnice su dodijeljene i predsjedavajućem Skupštine ZDK-a Ćazimu Huskiću te ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azri Sinanović.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdalo je preporuku osnovnim i srednjim školama da srijedu, 4. maj planiraju kao neradni i nenastavni dan.

-S obzirom da je većina osnovnih i srednjih škola u Godišnjim planovima i programima rada za 2021/2022. godinu planirala obilježavanje Ramazanskog bajrama dana 03.05.2022. godine, kada se istovremeno obilježava i Međunarodni praznik rada, preporučujemo da se Ramazanski bajram obilježi i dana 04. maja, tj. da se ovaj dan planira kao neradni i nenastavni dan - stoji u preporuci resornog ministra Spahije Kozlića.

Škole su u obavezi da blagovremeno informišu radnike škole, učenike i njihove roditelje/staratelje sa ovom preporukom, postavljanjem na oglasnim pločama ili putem školskih web portala.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, u kulturu i sport prof. dr. Spahija Kozlić primio je danas Lejlu Slipić, kajakašicu AKK "Duga" iz Zavidovića, državnu prvakinju u disciplini sprint i viceprvakinju u disciplini spust.

Ove uspjehe Slipić je ostvarila na Otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine u kajaku i kanuu na divljim vodama koje je održano 15. i 16. aprila ove godine u Banjaluci.

Ministar Kozlić je prvakinji i treneru Suadu Slipiću čestitao na ovom izvanrednom uspjehu kojim se Zeničko-dobojski kanton promovira kao mjesto sportskih uspjeha u gotovo svim sportskim disciplinama.

Budući da Lejla Slipić, inače studentica prve godine studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, ima velike planove za učešće na narednim Olimpijskim igrama, resorno ministarstvo će podržati njena takmičenja na kojima će se boriti za ispunjenje olimpijske norme.

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su pravoslavnim vjernicima čestitku za Vaskrs, uz želju da praznik provedu u sreći, miru i blagostanju u krugu svojih najbližih, prijatelja i komšija.

-Poruka ovog najvećeg hrišćanskog praznika je mir i uvažavanje. Neka vam dani Vaskrsa budu ispunjeni radošću i vjerom u bolje sutra, dijeleći radost praznika sa svojim najbližima. Sretan Vaskrs! - kaže se u čestitki.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji nevladine organizacije "Inicijativa za šumarstvo i okoliš" – FEA (Forestry and Enviromental Action), u srijedu, 20. aprila 2022. godine u Hotelu „Dubrovnik“ u Zenici održana je radionica - "Zaštita šuma od bespravnih radnji – Izazovi i savremena rješenja".

Radionici su kao ključni akteri i interesne strane na području Zeničko-dobojskog kantona prisustvovali predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, kao i JP Šumskoprivrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kao važan element obezbjeđenja učešća građana u procesu prevencije i borbe protiv bespravnih radnji u šumarstvu putem modernih tehnologija, ovom prilikom detaljno je predstavljen projekat – ČUVAJMO ŠUME – "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana".

Navedeni projekat se realizuje u sklopu programa "Podrške građanima u borbi protiv korupcije", čiji je generalni implementator organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Press služba ZDK/MPŠV ZDK - KUŠ ZDK

Objavljeno u Vijesti

U skladu sa preporukom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, osnovne i srednje škole na području grada Zenice, zbog prestanka isporuke toplinske energije u mreži gradskog grijanja, skratile su školski čas sa 45 na 30 minuta - potvrdio je resorni ministar Spahija Kozlić.

-Radi se o 18 osnovnih i srednjih škola koje se zagrijavaju putem daljinskog grijanja iz Toplane Zenica. Trajanje ove mjere zavisit će od vremenskih prilika - rekao je Kozlić nakon sjednice Vlade ZDK-a.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog resornog ministarstva, usljed donacija različitih pravnih subjekata, donijela odluku o uvećanju budžeta Univerziteta u Zenici te nekoliko osnovnih i srednjih škola. Radi se o iznosima koji su prešli 110.000 KM.

-Najveći dio tih sredstava odnosi se na UNZE i osnovne i srednje škole, konkretnije, na području Grada Visokog. Kada je Visoko u pitanju, radi se o donacijama Grada Visokog u iznosu od preko 80.000 KM za nastavak izgradnje fiskulturne sale u školi u Poriječanima, za zamjenu stolarije u pojedinim školama… Budžet UNZE-a, prema ovim odlukama, uvećan je za oko 30.000 KM - istakao je ministar Kozlić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 4

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma