Mart 2023

Kantonalni štab civilne zaštite (KŠCZ) Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 32. sjednici, kojom je predsjedavao Danijel Pašić, komandant Štaba i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, usvojio je Program utroška budžetskih sredstava i plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu i uputio na usvajanje Vladi ZDK-a.

Ukupna vrijednost programa je 1.977.536,00 KM, od čega su 1.577.050,00 KM sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje, a preostali iznos od 400.486,00 KM su planirana sredstva iz Budžeta ZDK-a.

Pored sredstava za pripremanje, obuku i vježbe struktura sistema zaštite i spašavanja, predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za nabavku neophodne opreme za Operativni centar civilne zaštite te kantonalne službe zaštite i spašavanja - Službu za spašavanje na vodi i pod vodom, Službu za hemijsko-biološku zaštitu, Službu za spašavanje sa visina i Službu za spašavanje iz ruševina.

Također, predviđeno je 550.000,00 KM za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja kod stanja prirodne i druge nesreće, pomoć organizacijama koje djeluju u okviru organizovanih službi zaštite i spašavanja u iznosu od 100.000,00 KM te sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera u iznosu od 502.000,00 KM.

- Sredstva za provođenje preventivnih mjera će biti utrošena za projekte za koje se ukaže potreba u tekućoj godini, a koje odobri Vlada Kantona kroz usvajanje izmjena i dopuna Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje - rekao je Džavid Aličić, načelnik KŠCZ-a i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK-a.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 62.784.100,00 KM.

Od toga, najveći dio sredstava, oko 46 miliona KM, predviđen je za isplatu naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje u ovom kantonu u iznosu od 1.000 KM mjesečno, kao mjere pronatalitetne politike koja je uvedena u septembru 2022. godine.

Resorni ministar Zlatko Jelić kaže da su se usvajanjem programa stekli uvjeti za raspisivanje javnih poziva, kao što su javni pozivi za sufinansiranje rada javnih kuhinja i dodjelu sredstava udruženjima građana, ali i raspodjelu sredstava iz drugih transfera.

Naveo je da su programom predviđena veća sredstva za centre za socijalni rad, odnosno nadležne službe u gradovima i općinama ovog kantona koja su namijenjena za jednokratne novčane pomoći građanima u stanju socijalne potrebe, također predviđena su sredstva za zapošljavanje mladih, a tu je i značajan iznos sredstava za uvezivanje radnog staža radnicima kompanija koje su u postupku stečaja ili likvidacije.

-Uvjet da kompanije u postupku stečaja ili likvidacije ostvare pravo na sredstva je da su se prijavile na javni poziv Vlade Federacije BiH i da je federalna Vlada donijela odluke o uplati doprinosa za PIO/MIO, jer kantonalni nivo u tom slučaju plaća doprinose za zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti - rekao je ministar Jelić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost da se subvencija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u cijeni usluga smještaja i ishrane studenata sa područja ovog kantona u studentskim centrima u FBiH poveća sa 219 na 249 KM.

Resorna ministrica Draženka Subašić rekla je da je transfer za ovu namjenu povećan 15 posto, na osnovu zahtjeva Zajednice studentskih centara u FBiH u kojem je navedeno da je povećanje subvencije neophodno i opravdano, zbog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica kao i režijskih troškova.

-Trošak poskupljenja koji su svi studentski centri na području FBiH već ukalkulisali neće ići na teret studenata, nego će biti subvencioniran dijelom iz sredstava vlade ZDK-a - rekla je ministrica Subašić.

Vlada ZDK je na današnjoj sjednici usvojila više programa ovog ministarstva kojima su utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava po transferima definisanim Budžetom ZDK-a.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić razgovarao je s predstavnicima Udruženja građana "Društvo socijalnih radnika" Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanaku su gosti ukazali na značajna pitanja iz oblasti organizacije rada socijalne zaštite i na mogućnosti njihovog doprinosa ka unaprijeđenju ove djelatnosti.

Ministar Jelić je izrazio podršku radu udruženja i želju za nastavak dobre saradnje s ciljem iznalaženja što efikasnijih aktivnosti i mjera socijalne zaštite građana Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić održao je sastanak s predstavnicima Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK-a i Udruženja poslodavaca i poduzetnika Federacije BiH i Grada Zenice.

Razmotreni su svi mogući vidovi saradnje, a ministar Šibonjić je predstavio planirane javne pozive i mjere poticaja razvoja privrede u Zeničko-dobojskom kantonu.

Naveo je da ovo ministarstvo u 2023. godini planira realizirati program podrške razvoju konkurentnosti privrede u milionskom iznosu kroz investiranje u opremu, subvencionirati investicije kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i starih zanata, administrativne troškove kod izgradnje proizvodnih objekata, projekte turističke infrastrukture i suprastrukture, projekte razvojnih agencija, subvencionirati dio troškova organizacije sajmova i manifestacija, kao i regresirati kamate na kredite Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK-a odobrene u 2022. i 2023. godini.

-Planirana je i podrška samozapošljavanju i razvoju Start-upa, podrška IT sektoru u kreiranju i izvozu digitalnih rješenja, podrška ženskom poduzetništvu te komorama i udruženjima, kao i podrška promociji privrednih potencijala ovog kantona – rekao je ministar Šibonjić.

Naglasio je da će resorno ministarstvo učiniti sve što bude u mogućnosti da se investitorima olakšaju ulaganja u obnovljive izvore energije.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja su četvrtu godinu zaredom osigurali sredstva da svi studenti - branioci i članovi njihovih porodica, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove, dobiju stipendije ovog ministarstva za studijsku 2022/2023. godinu.

Na konkurs Ministarstva za boračka pitanja objavljen početkom novembra 2022. godine apliciralo je 1.875 studenta, a uslove za dodjelu stipendije ispunila su 1.732 redovna i samofinansirajuća studenta sa područja ovog kantona, što je za 255 studenata manje nego prethodne akademske godine.

U zadnjih mjesec dana deset studenata je odustalo od boračke stipendije i skinuto sa konačne rang liste, jer su u međuvremenu prihvatili stipendiju drugih davalaca.

Novina je da će stipendije po prvi put otkad se dodjeljuju biti uvećane za 200,00 KM, tako da će studenti prve godine, umjesto 800,00 KM, dobiti 1.000,00 KM, dok će studenti viših godina studija, umjesto 1.200,00 KM, dobiti stipendiju u iznosu od 1.400,00 KM.

Stipendije se isplaćuju u osam mjesečnih rata od 125,00 KM za studente prve godine te 175,00 KM za studente viših godina studija, i to putem nadležnih gradskih-općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu.

Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica kaže da je u Budžetu ZDK-a za isplatu stipendija ovog ministarstva osigurano 2.260.000,00 KM, a da je odluku o povećanju iznosa stipendija donio s namjerom da se studentima i njihovim porodicama pomogne da se lakše nose s poskupljenjima i inflacijom te mladi dodatnu podstaknu da ostanu u domovini i učestvuju u pozitivnim promjenama i napretku Zeničko-dobojskog kantona.

-Raduje me da smo uspjeli povećati iznos stipendije i da će stipendije i ove godine dobiti svi studenti koji ispunjavaju uslove konkursa - rekao je ministar Sirovica.

Prema Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, pravo na dodjelu stipendija ovog ministarstva imaju studenti redovnog i redovnog samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja na visokoškolskim ustanovama u BiH i inostranstvu, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području BiH, dok je Uredbom o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica regulisano da aplikanti moraju imati prebivalište na području ZDK najmanje dvije godine neprekidno do podnošenja zahtjeva, osim povratnika u entitet Republika Srpska.

Po jedinicama lokalne samouprave, najveći broj stipendija odobren je studentima iz Grada Zenice - 444 (574.400,00 KM), Grada Visoko 234 (301.600,00 KM), Općine Tešanj 184 (241.600,00 KM), Grada Zavidovići 181 (233.800,00 KM), Općine Žepče 176 (226.400,00 KM), Općine Kakanj 127 (168.200,00 KM), Općine Maglaj 118 (155.200,00 KM), Općine Breza 94 (120.000,00 KM), Općine Olovo 59 (77.000,00 KM), Općine Vareš 47 (62.600,00 KM), Općine Doboj Jug 40 (52.400,00 KM) i Općine Usora 28 (37.600,00 KM).

Ministar Sirovica je najavio da će tokom ove sedmice, po dostavljenoj obavijesti i spiskovima od strane Ministarstva za boračka pitanja, nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu gradova-općina napraviti rješenja o dodjeli stipendija koja će se uručiti studentima putem pošte.

Nakon pravosnažnosti rješenja, ministar Sirovica će donijeti odluke o broju odobrenih stipendija po gradovima/općinama te ih proslijediti Ministarstvu finansija na dalju nadležnost tj. isplatu prve rate boračke stipendije.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici nije usvojila izvještaje o radu s finansijskim izvještajima Javnog preduzeća "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići (ŠPD ZDK) za 2020. i 2021. godinu, a isti su upućeni u skupštinsku proceduru.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić rekao je da izvještaji nisu usvojeni, jer je Ured za reviziju FBiH dao negativno mišljenje na izvještaj za 2021. godinu, dok je interna revizija dala mišljenje s rezervom na izvještaj o poslovanju za 2020. godinu.

Precizirao je da je interni revizor ustanovio da je ŠPD ZDK u 2020. godini poslovao s gubitkom od oko 3.270.000,00 KM, ali da Uprava nikada nije dostavila traženo očitovanje Vladi, odnosno Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

- Skupština i Nadzorni odbor ŠPD-a, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH i Statutom Društva, dužni su svake godine da podnose izvještaje, a vidite da se danas podnose izvještaji za 2020. i 2021. godinu. Prošle su dvije, odnosno tri godine, a tek danas su izvještaji pred Vladom, tako da je i to jedan od razloga zašto izvještaji nisu prihvaćeni - rekao je ministar Marić.

Vlada je ranije, zbog negativnog revizorskog izvještaja, razriješila Skupštinu Društva te imenovala privremenu Skupštinu, a potom razriješila stari te imenovala novi privremeni Nadzorni odbor.

- Nadzorni odbor će zasjedati i donijeti odluku šta dalje sa Upravom preduzeća - dodao je ministar Marić.

Istakao je da izvještaji o poslovanju za 2020. i 2021. godinu ukazuju da je stanje u preduzeću teško te da je neophodno izvršiti konsolidaciju, ali da to ne mogu uraditi stara Uprava i upravljačka tijela koji su ŠPD ZDK doveli u ovakvo stanje.

Ured za reviziju FBiH je u Izvještaju o finansijskoj reviziji JP ŠPD za 2021. godinu od 01.11.2022. godine, za koji je dao negativno mišljenje i dostavio obavijest o indicijama značajnog kršenja zakona, naveo 27 preporuka jasno ukazavši da upravljačka struktura u 2021. godini nije radila u skladu s propisima i u interesu javnog preduzeća.

Izvještaj Ureda za reviziju FBiH za 2021. godinu bit će razmatran na prvoj narednoj sjednici Vlade ZDK-a, a potom će biti upućen u skupštinsku proceduru, zajedno s izvještajima o radu s finansijskim izvještajima ŠPD ZDK za 2020. i 2021. godinu.

Opredjeljenje Vlade ZDK je da razmatra sve revizorske izvještaje, neovisno o datom mišljenju, te da se s izvještajima upozna i Skupština ZDK-a, jer su transparentnost i odgovorno raspolaganje javnim sredstvima i resursima, među ključnim politikama ove vlade.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Plastenička proizvodnja povrća u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) svake godine se poveća za oko dvadeset procenata, a predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja, od resornog ministra Vinka Marića zatražili su zagarantovan iznos poticaja u iznosu od šest konvertibilnih maraka po jednom metru kvadrata plastenika.

- U program poticaja poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu bit će uvršteno znatno više sredstava nego što je to bilo u ranijim sazivima Vlade ZDK. Zadaća nam je da to realiziramo jer svjedočimo porastu cijena povrća diljem regiona, a samim tim i sve većom potražnjom na tržištu - kazao je ministar Marić.

Naglašava da je nelogično da poticaje dobijaju samo proizvođači čija plastenička površina je od 500 do 1.200 metara kvadratnih i da ta ograničenja treba ukinuti. Smatra da će ukidanje ograničenja stimulisati poljoprivrednike da povećaju proizvodnju.

Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Vladimir Ferzanović iz Visokog istakao je da udruženje pokušava okupiti sva poljoprivredna udruženja u kantonu, kako bi omogućili bolje uslove za sve poljoprivrednike. Ministra Marića je, na zajedničkom sastanku, upoznao sa prijedlogom dodatnih posticajnih mjera koje će dati veći zamah u proizvodnji povrća.

- Dobio sam uvjeravanja da naš kanton prednjači u plasteničkoj proizvodnji i veoma je bitno da se fokusiramo na domaće proizvođače. Program poticajnih mjera koji je u izradi, zasigurno neće razočarati poljoprivrednike - zaključio je ministar Marić.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 22 Mart 2023 16:01

SAOPĆENJE SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na šestoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 22.03.2023. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Danas je Skupština donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 25.845.319 KM (izvršenje Finansijskog plana Službe za 2022. godinu iznosio je 23.828.762 KM).

Na šestoj sjednici Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 250.139.895 KM.  Planirani rast ukupnih prihoda u odnosu na finansijski plan za 2022. godinu iznosi 6,3%, (Finansijski plan Zavoda za 2022. godinu iznosio je 235.383.450 KM).

Potom je Skupština donijela Odluku o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U naredne tri tačke dnevnog reda razmatrana su tri izvještaja o finansijskoj reviziji koje je sproveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju zajedno sa  mjerama i aktivnostima navedenim u izvještajima o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a riječ je o slijedećim Izvještajima o finansijskoj reviziji koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju:

  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, (povodom kojeg je donesen i zaključak o obavezi dostavljanja polugodišnjih izvještaja o realizovanim preporukama Ureda za reviziju Institucija u FBiH),
  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom prihvatila Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona posjetio je Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH.

Evropski pokret osnovan je 1948. godine u Hagu, a u Bosni i Hercegovini prvobitna ideja o osnivanju Evropskog pokreta začeta je 2005. godine.

Praštalo je čestitao ministru Šibonjiću imenovanje na poziciju ministra za privredu, te prezentovao dosadašnje aktivnosti, ciljeve i planove koje Evropski pokret u BiH ima u budućnosti.

Također, upoznao je ministra o planiranim aktivnostima povodom obilježavanja osamnaest godina postojanja Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Naime, Evropski pokret u BiH 27. marta 2023. godine planira dodijeliti više "Ordena naroda, građanki i građana BiH", koji Evropski pokret dodjeljuje za doprinos razvoju i jačanju društvenih odnosa u državi i potpori procesu evropskih integracija.

Ministar Šibonjić zahvalio se na posjeti i istakao da cijeni trud i zalaganje Evropskog pokreta i poželio im puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.

Ministarstvo za privredu ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma